042-284-0079
psbmall@naver.com
국민 - 박서방몰주식회사
721837-01-006506
농협 - 박서방몰주식회사
351-0890-7675-03
HOME > 공지사항
4/11일-4/13일 휴무 안내
FILE : baesong임시휴무180411.jpg (378.4KB) | baesong임시휴무180411o.jpg (302.4KB)
Posted at 2018-04-04 18:25:55


Total 131 Articles, 1 of 7 Pages
131 06월20일 입고안내(06월생산분1차) 2018-06-17 50
130 06월08일 입고안내(05월생산분5차) 2018-06-02 265
129 06월07일 입고안내(05월생산분4차) 2018-05-29 243
128 06월05일 입고안내(05월생산분3차) 2018-05-29 205
127 05월30일 입고안내(05월생산분2차) 2018-05-25 217
126 05월24일 입고안내(05월생산분1차) 2018-05-17 358
125 05월03일 입고안내(04월생산분4차) 2018-04-27 444
124 05월02일 입고안내(04월생산분3차) 2018-04-24 391
123 04월25일 입고안내(04월생산분2차) 2018-04-17 433
122 04월18일 입고안내(04월생산분1차) 2018-04-10 394
121 4/11일-4/13일 휴무 안내 2018-04-04 427
120 04월05일 입고안내(03월생산분5차) 2018-03-30 411
119 03월30일 고토부키야 입고(02,03월분) 2018-03-29 315
118 입고지연 04월04일 입고안내(03월생산분4차) 2018-03-21 529
117 03월29일 입고안내(03월생산분3차) 2018-03-19 484
116 입고지연 03월28일 입고안내(03월생산분2차) 2018-03-19 460
115 입고지연-03월23일 입고안내(03월생산분1차) 2018-03-13 542
114 03월08일 입고안내(02월생산분5차) 2018-03-06 461
113 03월07일 입고안내(02월생산분4차) 2018-02-28 450
112 03월06일 입고안내(02월생산분3차) 2018-02-25 485
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
이름 제목 내용 

상호명 : 박서방몰주식회사 | 사업자등록번호 : 692-81-00394
통신판매업신고번호 : 2016-대전중구-0212 | 개인정보관리자 : 박영규 | 대표 : 박영규
주소 : 대전 중구 대종로 268 (문창동,2층) 물류창고 [매장 아닙니다]
박서방 온라인사업부 : 042-284-0079 | ------ PSBMALL직영매장 : 042-537-0083 |
팩스번호 : | 메일 : psbmall@naver.com
Copyright ⓒ psbmall.com All right reserved