042-284-0079
psbmall@naver.com
국민 - 박서방몰주식회사
721837-01-006506
농협 - 박서방몰주식회사
351-0890-7675-03
HOME > 공지사항
Total 205 Articles, 4 of 11 Pages
145 09월06일 입고안내(08월생산분3차) 2018-08-28 915
144 08월31일 입고안내(08월생산분2차) 2018-08-21 929
143 08월22일 고토부키야 입고(08월분) 2018-08-21 714
142 8월17일 14시 조기마감 안내 2018-08-16 783
141 08월16일 입고안내(08월생산분1차) 2018-08-09 934
140 08월07일 입고안내(07월생산분5차) 2018-07-31 970
139 08월01일 입고안내(07월생산분4차) 2018-07-25 896
138 07월31일 입고안내(07월생산분3차) 2018-07-23 931
137 07월25일 입고안내(07월생산분2차) 2018-07-18 939
136 07월13일 입고안내(07월생산분1차) 2018-07-07 1016
135 07월09일 입고안내(06월생산분4차) 2018-06-28 1063
134 07월04일 입고안내(06월생산분3차) 2018-06-27 997
133 06월28일 고토부키야 입고(06월분) 2018-06-26 904
132 06월27일 입고안내(06월생산분2차) 2018-06-20 1064
131 06월20일 입고안내(06월생산분1차) 2018-06-17 962
130 06월08일 입고안내(05월생산분5차) 2018-06-02 1169
129 06월07일 입고안내(05월생산분4차) 2018-05-29 1141
128 06월05일 입고안내(05월생산분3차) 2018-05-29 980
127 05월30일 입고안내(05월생산분2차) 2018-05-25 983
126 05월24일 입고안내(05월생산분1차) 2018-05-17 1215
[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
이름 제목 내용 

상호명 : 박서방몰주식회사 | 사업자등록번호 : 692-81-00394
통신판매업신고번호 : 2016-대전중구-0212 | 개인정보관리자 : 박영규 | 대표 : 박영규
주소 : 대전 중구 대종로 268 (문창동,2층) 물류창고 [매장 아닙니다]
박서방몰주식회사 온라인 : 042-284-0079 | (주)박서방 매장과는 다른 별도업체 입니다. |
팩스번호 : | 메일 : psbmall@naver.com
Copyright ⓒ psbmall.com All right reserved